Europa verleent ontheffing gebruik koper als biocide

Cu/Ag-systemen met Ctgb-toelating weer volledig legaal.

5 maart 2014

Het ministerie van I&M heeft namens een groep leveranciers vorig jaar in Brussel ontheffing aangevraagd voor de toepassing van Cu/Ag-systemen voor de bestrijding van legionella.

De Europese Commissie heeft nu deze ontheffing verleend aan Nederlandse leveranciers van koper-zilverionisatie systemen.

Daarmee is de bestrijding van legionella in ziekenhuizen en koeltorens en boorplatforms in NL veilig gesteld. Sinds februari 2013 geldt formeel een Europees verbod voor het gebruik van koper.

 

Op 13-2-2014 maakte Brussel bekend dat voor o.a. Nederland, een ontheffing, ofwel een Essential Use Derogation (EUD) is toegekend omdat er niet voldoende effectieve, alternatieve technieken beschikbaar zijn. Voorwaarde voor verlenging van de ontheffing in 2015 en daarna is dat de leveranciers van Cu/Ag-systemen voor eind 2014 alsnog een volledig koperdossier voor specifieke toepassingen indienen.

 

In Nederland geldt de ontheffing alleen voor systemen met een Ctgb-toelating voor de bestrijding van legionella in drinkwater in prioritaire instellingen, in koeltorens en in watertoevoerleidingen van offshore olie- en gasplatforms.

Op basis van de brief van I&M van 20 december 2011 heeft het Ctgb sinds 2010 een gedoogbeleid gevoerd voor de Nederlandse leveranciers. Met de recent verleende ontheffing is dit beleid nu geformaliseerd.

  

Zodra  het koperdossier eind 2014 door het consortium van leveranciers is ingediend is het gebruik van koper onder de Europese wetgeving definitief gewaarborgd. Het is lastig te voorspellen hoe lang het in de Brusselse molen blijft. 

Alleen leveranciers die voor september 2015 kunnen aantonen dat ze betrokken zijn bij de samenstelling van het dossier krijgen een vergunning om de systemen te verkopen. Het leveren van Cu/Ag-systemen met Ctgb-toelating is nu weer volledig legaal.