Vraagbaak Legionella

De Legionellavraagbaak is bedoeld als centraal informatiepunt voor eigenaren van leiding- en proceswaterinstallaties, installateurs, onderhouds- en servicebedrijven, waterbehandelingsbedrijven, adviseurs, waterleidingbedrijven, gebouwbeheerders, kortom een ieder die vragen heeft over legionella. Soms kunnen particulieren ook antwoorden op bepaalde vragen vinden en links naar andere interessante websites. Indien u slachtoffer bent van de ziekte en/of u wilt meer weten over de nasleep dan vindt u veel informatie op de website van de Stichting Veteranenziekte.

Leidingwaterinstallaties

Leidingwaterinstallaties >>
Op 1 juli 2011 zijn de nieuwe Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden. Deze volgen de oude Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit van 2004 op. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot legionellapreventie hebben betrekking op de verplichte toepassing van BRL 6010, prioritaire groepen, de meldingsplicht en de toepassing van alternatieve technieken.

Proceswaterinstallaties

Proceswaterinstallaties >>
Legionellapreventie in proceswaterinstallaties die gebruikt worden bij bedrijven, zoals vernevelingsinstallaties in kassen, airconditioning, autowasstraten en natte koeltorens vallen onder de Arbo-wet. Natte koeltorens vallen daarnaast sinds 2009  ook onder de Wet milieubeheer (o.a. op grond van artikel 3.16a van het Activiteitenbesluit) omdat ze niet alleen risico opleveren voor werknemers maar ook voor de omgeving.