Legionellacrisis Warstein voorbij, vragen blijven

Chronologisch overzicht van het verloop

18 September :
De Legionella crisis lijkt voorbij.
Het crisisteam heeft het reisadvies voor Warstein in Sauerland opgeheven. 

Hier volgt een samengevat chronologisch overzicht van het verloop van de crisis:

9 Augustus :
De eerste patiënt komt in het ziekenhuis van Warstein. Zijn symptomen: kortademigheid , koude rillingen, hoge koorts. Het wordt gediagnosticeerd als ernstige longontsteking .

14 Augustus :
Er zijn meer en meer zieken met dezelfde symptomen.

15 A
ugustus:
Een laboratorium bevestigt Legionellose in twee gevallen. Een 47-jarige man sterft.

17 Augustus :
Een tweede slachtoffer overlijdt. Er zijn nu bijna 50 ziektegevalln.

19 Augustus :
De regionale overheid geeft openheid. 62 mensen zijn ernstig ziek geworden .

20 Augustus :
De regionale overheid geeft toe dat Legionella de oorzaak kan zijn. De artsen hebben bij behandeling specifieke antibiotica ingezet.  In eerste instantie denkt men aan airconditioningsystemen als besmettingsbron.

26 Augustus :
Warstein stelt een meldplicht in van koelsystemen. Hoewel nog niet definitief is vastgesteld dat zij de Legionellabesmettingen hebben veroorzaakt.

27 Augustus :
Nu is er duidelijkheid : De natte koeltoren van het bedrijf Eters heeft een hele hoge concentratie Legionella. Deze wordt uitgeschakeld. Men is niet zeker of dit de eneige bron is.
Het grootste ballonvaart evenement van Europa in de buurt van Warstein wordt afgeblazen.

30 Augustus :
Grote onzekerheid!!
Mensen van buiten wordt door de overheid van het district Soest aanbevolen  om Warstein niet te bezoeken en bewoners om binnen te blijven. Veel bewoners reageren hoofdschuddend op dit plotselinge negatief reisadvies.

02 September :
Een waterzuiveringsinstallatie in Warstein komt in beeld, als  mogelijke besmettingsbron.

04 September :
Uit steekproeven is gebleken dat er een cocktail van verschillende Legionellabacteriën in het water van de rivier Wester zit. De concentratie is soms duizenden malen hoger dan de normale waarde. De regering van NordRheinWestfalen verbiedt om water uit de rivieren de Wester en de Mohne in te nemen.

05 September :
Het Legionellaprobleem is nog steeds niet onder controle. Bij het ​​district gezondheidskantoor worden  6 nieuwe ziektegevallen gemeld . Er zijn nu 161 patiënten. Ook rondom een andere afvalwaterzuiveringsinstallatie in Warstein is sprake van besmettingen. 

06 September :
De eerste dag dat zich geen nieuwe patiënten met typische symptomen in het ziekenhuis melden. De reiswaarschuwing voor de stad blijft niettemin gelden.

11 September :
Er wordt legionella aangetroffen in een waterbehandelingsbekken van de bierbrouwerij Warsteiner. Het bier is niet besmet.

12 September :
Het crissiteam blijft zoeken naar de bron van de legionellabesmetting in Warstein. Het negatieve reisadvies blijft gehandhaafd, ook al zijn er geen nieuwe ziektegevallen meer gemeld.

16 september :
De Legionella crisis lijkt voorbij.
Het crisisteam heeft het negatieve reisadvies voor Warstein opgeheven. Volgens de overheid is er nauwelijks een risico meer op besmetting met Legionella in de stad.

Twee onderdelen waar aerosolen kunnen vrijkomen in de waterbehandeling van de brouwerij zijn afgedekt.

Voorlopige eindbalans:
165 ziektegevallen, 2 mannen stierven, 4 patiënten zijn nog in het ziekenhuis.

De minister van Milieu van Noord -Rijnland-Westfalen, Johannes Remmel (De  Groenen ) , benadrukte dat een dergelijk incident nog niet is voorgekomen in de wereld.  Daarom zijn uitgebreidere analyses noodzakelijk.