Viega Nederland B.V.

Minimaal warmteverlies en lagere installatiekosten


Economische circulatiesystemen met de ‘Inlinerset’ van Viega

Met de introductie van de ‘Inlinerset’ voegt Viega een extra dimensie toe aan het persen met ‘Profipress’. De ‘Inlinerset’ werkt economisch en is tevens energiebesparend. Verschillende stappen in het installatieproces van de ‘Inlinerset’ zijn – vergeleken met de traditionele circulatieleidingen- aanzienlijk eenvoudiger geworden.
 

 

 

 

 

 

 

 











Vooral in gebouwen met een collectieve warmwatervoorziening biedt de ‘Inlinerset’ van Viega talrijke voordelen. Er hoeft maar één leiding te worden gebeugeld en dus maar één geïsoleerd en door het plafond of vloer gevoerd worden. Dit betekent niet alleen materiaalbesparing maar ook manuren. Eén leiding betekent ook minder ruimte nodig. En misschien het belangrijkste: Viega “Inlinerset’ bespaart aanzienlijk in de stookkosten. Door minder energieverlies tot wel ruim 30% steek je ook minder energie in het voorraadvat. Hoger stoken dan 65°C is voorbij en dus ook minder kalkafzetting en sediment!

Op elke deelring een temperatuur van minimaal 60°C. Dit betekent ook minder warmteafgifte naar het koude water. Dus minder beheersmaatregelen zijn nodig. Toepasbaar in onder andere hotels, gevangenissen, ziekenhuizen, zorginstellingen, asielzoekerscentra en flats. Met de ‘Inliner’ is het zelfs mogelijk de leidingen voor brandslanghaspels, nood- en oogdouches stromend te houden! Ook hier minder beheersmaatregelen nodig. De ‘Inlinerset’-fittingen zijn geïntegreerd in de persfittingen “Profipress”. De componenten van de set zijn maar twee fittingen en een PE-Xc binnenbuis, welke bestand is tegen hoge temperaturen en chemisch reinigen.

Speciale rekenmodule
Om het gemakkelijk te maken een ‘binnenliggende’ circulatieleiding te ontwerpen is het mogelijk op aanvraag een berekening te laten maken. Hier wordt onder andere rekening gehouden met het exacte temperatuurverloop van het water in de stijgleiding. Bovendien wordt er een berekening van het drukverlies in de circulatieleidingen gemaakt, waardoor de benodigde differentiaaldruk van de circulatiepomp exact kan worden bepaald.

Viega zorgt voor de totale ontzorging van uw leidingwaterinstallaties.

Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45G
1411 AX NAARDEN

Tel. 035-538 0442, Fax 035-5380753
Website undefinedwww.viega.nl