Legionella opgelopen bij de tandarts.

Een 82-jarige, Italiaanse vrouw is begin 2011 overleden aan de gevolgen van een Legionella-infectie die zij opliep bij de tandarts.

De voorheen gezonde bejaarde werd met koorts en kortademigheid opgenomen in het ziekenhuis, waar een Legionella-pneumonie werd vastgesteld. Ondanks behandeling overleed zij twee dagen later. De bron van de Legionella werd gevonden in de tandartspraktijk, waar zij in de tien dagen voorafgaand aan haar ziekte twee keer was geweest.

In Nederlandse richtlijnen voor infectiepreventie in de tandartspraktijk is aandacht voor het voorkómen van Legionella, onder meer door de waterleidingen van instrumenten dagelijks door te spoelen. In 2007 claimde een bedrijf dat in 30 procent van de Nederlandse tandartspraktijken Legionella aan te tonen was, maar de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde twijfelde aan deze bevindingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bekeek de onderzoeksgegevens van het bedrijf (dat inmiddels failliet is) en stelde vast dat het om een ongevaarlijke Legionella-variant ging.

Er zijn verschillende studies verricht naar het vóórkomen van de bacterie in de tandartspraktijk, en de resultaten lopen fors uiteen: van vrijwel nihil in Engeland tot wel de helft van de praktijken in Dresden.

Uit die laatste studie kwam ook naar voren dat tandartsen en hun personeel vaker antilichamen tegen Legionella hadden dan de gewone bevolking. Een voorgeschiedenis met de veteranenziekte meldden de tandartsen echter niet.

 

Bron: Medisch contact