Kiwa

Kiwa heeft de volgende cursussen in haar programma op het gebied van Legionella:

Legionellapreventie adviseur

Na deze korte cursus kunt u risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen opstellen die voldoen aan het Waterleidingbesluit en daar­over met de opdrachtgever communi­ceren. Daarmee voldoet u aan de eind­termen voor "Uitvoerder van risicoanaly­ses en opsteller van beheersplannen. Deze eindter­men zijn vastgelegd in een aanvul­ling op de BRL 6001.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers van installatiebedrijven vanaf MBO-niveau die betrokken zijn/zullen worden bij legionel­la­preventie.

Duur
2 dagen

Kosten
€ 595

Meer informatie

Kiwa Training
Apeldoorn:  088 - 998 35 39

E-mail:   undefinedmailto:training@kiwa.nl
Website: undefined https://www.kiwa.com/nl/nl/service/legionellapreventie-cursus/