Wateropleidingen

 

Wateropleidingen heeft vijf cursussen/opleidingen in haar programma op het gebied van Legionella.
Onderstaande cursussen en opleidingen vormen samen het opleidingstraject om te komen tot het diploma “Deskundige veilige leidingwaterinstallaties”. Voordat begonnen kan worden met het opleidingstraject moet u in het bezit zijn van het diploma MBO installatietechniek, HBO – techniek of gelijkwaardig. De cursussen en opleidingen kunt u in willekeurige volgorde bij Wateropleidingen volgen. UNETO-VNI kent aan het diploma een branche-erkenning toe.


o Opleiding beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties (5 dagen)
o Opleiding Legionellapreventie in leidingwaterinstallaties (3 dagen)
o Cursus Alternatieve technieken Legionellapreventie (2 dagen)
o Cursus Reiniging en desinfectie van leidingwaterinstallaties (1 dag)

Daarnaast biedt Wateropleidingen nog de volgende cursus aan:
o Monsternemer Legionella (1 dagdeel)

Opleiding beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties (5 dagen)

Eigenaren en beheerders zijn verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van hun leidingwaterinstallaties. Beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties wordt in het algemeen uitbesteed aan installatie- of onderhoudsbedrijven. De verantwoordelijke medewerker moet op de hoogte zijn waar de installatie aan moet voldoen in het kader van de wet- en regelgeving op dit gebeid en conform BRL 6000 Deel 08C en ISSO 55.5. Hij moet een beheer- en onderhoudsplan kunnen opstellen van een complexe collectieve leidingwaterinstallatie. Na het volgen van deze 5-daagse opleiding bezit u de technische kennis om het beheer aan leidingwaterinstallaties uit te voeren en een onderhoudsplan op te stellen conform de eisen van het Drinkwaterbesluit en bent u hiervoor gekwalificeerd en erkend door UNETO-VNI. (klik hier voor meer informatie)

Opleiding Legionellapreventie in leidingwaterinstallaties (3 dagen)

In het Drinkwaterbesluit zijn preventieve voorschriften opgenomen, waaraan eigenaren van aangewezen collectieve leidingwaterinstallaties moeten voldoen. Eigenaren van overige collectieve leidingwaterinstallaties hebben een zorgplicht voor de levering van deugdelijk drinkwater. In deze cursus doet u algemene kennis op over Legionella en krijgt u inzicht in de wetgeving. Daarnaast kunt u risicovolle situaties in een installatie leren herkennen, beoordelen en beheersen volgens de geldende voorschriften en kun u uzelf vaardig maken met het opstellen van een beheersplan conform BRL 6010. (klik hier voor meer informatie)

Cursus Alternatieve technieken Legionellapreventie (1 dag)

Om Legionellose te voorkomen heeft de overheid regels gesteld ten aanzien van leidingwaterinstallaties. Uitgangspunt is het thermisch beheersconcept. In sommige collectieve leidingwaterinstallaties heeft dit concept onvoldoende effect en  zijn alternatieve technieken gewenst. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft richtlijnen gegeven voor de toepassing van deze alternatieve technieken. Deze cursus is gebaseerd op ISSO-publicatie 55.4. Tijdens deze cursus leert u de juiste keuzes te maken voor het soort Legionellabeheer op basis van de risico-analyse en de richtlijnen van I&M. Daarnaast worden de toepassingsmogelijkheden, richtlijnen en randvoorwaarden voor ontwerp, uitvoering en beheer van alternatieve beheersmaatregelen behandeld. (klik hier voor meer informatie)

Cursus Reiniging en desinfectie van leidingwaterinstallaties (1 dag)

Het (door)spoelen, reinigen en desinfecteren van leidingwaterinstallaties wordt toegepast bij leidingen waarvan het water lange tijd stil heeft gestaan, bij nieuw aangelegde leidingen en bij besmetting van de leidingwaterinstallatie met de Legionellabacterie (correctief). Er bestaat echter  nog veel onduidelijkheid over de eisen voor deze werkzaamheden. Daarom zijn er op dit gebied waterwerkbladen (voorheen VEWIN werkbladen) opgesteld. Tijdens deze cursus leert u hoe u volgens deze Waterwerkbladen zorg kunt dragen voor een goede reiniging en desinfectie van uw leidingwaterinstallatie. (klik hier voor meer informatie)

Monsternemer Legionella (1 dag)

De analyseresultaten van Legionellamonsters geven belangrijke informatie voor de risico-inventarisatie en het beheersplan van Legionella. De manier waarop deze monsters worden genomen draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit en representativiteit van de laboratoriumanalyse. In deze training leert u op de juiste wijze en op de juiste plaats Legionellamonsters te nemen en temperatuurmetingen te verrichten. Ook leert u uw instrumenten te kalibreren en te registreren en voor uzelf veiligheidsregels in acht te nemen. De cursus is gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO 11731. (klik hier voor meer informatie)

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaande opleidingen en cursussen:
Wateropleidingen, Evelien Meijerink
Telefoon: 030- 60 69 400