Disclaimer

Stichting ISSO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat er in de website van Stichting ISSO onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Stichting ISSO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website. Stichting ISSO geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Stichting ISSO wijst de gebruiker erop dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd.

© Stichting ISSO, Rotterdam september 2011