ISSO-publicaties

Het kennisinstituut van de installatiesector, ISSO, heeft meerdere publicaties uitgegeven met betrekking tot legionella:

  • ISSO-publicatie 30.5: LegionalleCode voor woninginstallaties, herziene versie 2008(2008);
  • ISSO-publicatie 55.1: Handleiding legionellapreventie in leidingwater (2005);
  • ISSO-publicatie 55.2: Zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties (2005);
  • ISSO-publicatie 55.3: Legionellapreventie in klimaatinstallaties (2007);
  • ISSO-publicatie 55.4: Alternatieve technieken voor collectieve leidingwaterinstallaties (2009);
  • ISSO-publicatie 55.5 Beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties (2009);
  • ISSO-Kleintje Legionellapreventie (2007);
  • ISSO/SBR-811 Hotspotvrij  ontwerpen, bouwen en installeren (2010)
  • ISSO-checklist Hotspots (2010) tevens erratum op ISSO 30.5 55.1 en 55.2

ISSO-publicatie 30.5
Deze LegionellaCode woninginstallaties beoogt installateurs op een overzichtelijke manier een handreiking te bieden voor het ontwerpen en realiseren van legionellaveilige woninginstallaties. De Code richt zich op de bouw van nieuwe woningen en de renovatie van bestaande woningen en geeft voor een aantal concrete onderwerpen adviezen die de kans op groei van legionella in de binneninstallatie minimaliseren. Legionellapreventie begint op de tekentafel en eindigt bij het juiste gebruik, beheer en onderhoud van de installatie. In verband met dat laatste aspect is in deze LegionellaCode ook een model gebruiksinstructie voor bewoners opgenomen. De gebruiksinstructie wordt bij oplevering van de installatie door de installateur aan de bewoner overhandigd met als doel om eveneens vanuit de gebruikerskant de kans op groei van legionella te minimaliseren.

ISSO-publicatie 55.1
ISSO-publicatie 55.1 Handleiding Legionellapreventie in leidingwater is geheel herzien ten opzichte van de eerste versie. Zij geeft een uitwerking voor de risicoanalyse van collectieve leidingwaterinstallaties die vallen onder de specifieke Legionella-wetgeving. Daarnaast geeft de publicatie voorstellen voor installatieaanpassingen en regels voor het opstellen van een beheersplan.

ISSO-publicatie 55.2
Deze handleiding  richt zich op beheerders (eigenaren, adviseurs en installateurs) van collectieve leidingwaterinstallaties die buiten de reikwijdte van de Regeling voor legionellapreventie van het Waterleidingbesluit vallen. Het doel van deze handleiding is om hen op een eenvoudige, toegankelijke en overzichtelijke manier te adviseren over de invulling van de zorgplicht voor het beschikbaar stellen van deugdelijk drinkwater die zij hebben op basis van de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. De handleiding richt zich daarbij uitsluitend op de zorgplicht met betrekking tot het aspect Legionella.

ISSO-publicatie 55.3

In ISSO publicatie 55.3 worden de Arbobeleidsregels Legionellapreventie en Arbo-informatieblad nr.32 vertaald naar praktijkrichtlijnen voor het Legionellaveilig ontwerpen, uitvoeren en beheren van koeltoren- en luchtbevochtigingsinstallaties.

ISSO-publicatie 55.4
Deze handleiding  bevat richtlijnen voor het toepassen van alternatieve technieken in leidingwaterinstallaties conform "de ladder van VROM".

ISSO-kleintje legionellapreventie
Legionellapreventie in leidingwater begint op de tekentafel maar houdt daarna niet op. Na een correct ontwerp en een zorgvuldige aanleg zijn een juist gebruik, een goed beheer en een zorgvuldig onderhoud belangrijke voorwaarden voor een legionellaveilige leidingwaterinstallatie. In dit proces speelt het installatiebedrijf een hoofdrol. Vaak beschikt het bedrijf over meerdere ‘spelers’; van monteurs tot projectleiders. Allen hebben specifieke taken. Dat betekent dat specifieke kennis over legionellapreventie voor alle niveaus binnen het bedrijf beschikbaar moet zijn.

ISSO/SBR-811 Hotspotvrij  ontwerpen, bouwen en installeren
Deze publicatie geeft modeloplossingen voor het tegengaan van onbedoelde opwarming van drinkwaterleidingen.

Checklist Hotspots
Hierin is op een overzichtelijke wijze aangegeven aan welke richtlijnen men moet voldoen bij het uit elkaar houden van cv- en drinkwaterleidingen. Dit is tevens een erratum op ISSO-publicatie 55.1, 55.2, 30.5 en ISSO-Kleintje Legionellapreventie.

De bovenstaande publicaties zijn te bestellen via de digitale winkel van ISSO: www.isso.nl. De legionellapublicaties zullen begin 2012 worden herzien op basis van de nieuwe drinkwaterwetgeving 2011.

 

Overige publicaties

Arbo-informatieblad 32
Legionella
SDU,
2010

Legionella in warm tapwatersystemen
Deel 1 - Warmtapwatertoestellen
Deel 2 - Legionella
TNO-MEP, Apeldoorn
oktober 1999

Alternatieve technieken voor Legionellapreventie: kenmerken en beoordeling
KIWA O&A, Nieuwegein
Rapportnummer KOA 00.015
november 2000

Biofilmvormingspotentie van leidingmaterialen voor binneninstallaties - Meetresultaten en beoordeling
KIWA O&A, Nieuwegein
rapportnummer KOA 99.079
juni 1999

Legionellapreventie in leidingwater - Eigenaar installatie verantwoordelijk
Toelichting op de tijdelijke regeling Legionellapreventie in leidingwater

Infoblad ministerie van VROM

Legionella - Antwoorden op de 25 meestgestelde vragen
Brochure ministerie van VWS

Legionella - Ook uw zorg. Legionella in een industriële omgeving
Brochure ministerie van SZW

NEN1006 - Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties + Aanvulling
NEN, Delft
2005; 2008

Water-werkbladen
Praktische uitwerking van de norm NEN1006
SEI, Zoetermeer en www.infodwi.nl
2010