ISSO

ISSO biedt de volgende instructies aan op het gebied van Legionella:

Legionellaveilig beheren van koeltorens

Doelgroep
U heeft te maken het beheer van koeltoreninstallaties en werkt bij een van de volgende soorten bedrijven of organisaties:
1. Service- en onderhoudsbedrijven,
2. Toezicht en inspectie (gemeenten/overheid),
3. Gebouwbeheerders,
4. Waterbehandeling, fabrikanten, adviesbureau’s.

Door de diversiteit van doelgroepen is gekozen voor een modulaire opzet, zodat er voor elke doelgroep een interessant en passend programma bestaat dat aansluit op de praktijk. Voor bepaalde doelgroepen worden enkele onderdelen slechts elementair behandeld (basis). Voor doelgroepen 1 t/m 3 duurt de cursus 1 dag en voor doelgroep 4 duurt de cursus 2 dagen.

Inhoud
Inmiddels heeft het ministerie van VROM (tegenwoordig I&M) aanvullende regelgeving van kracht verklaard door het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) uit te breiden met paragraaf 3.2.5 “Het in werking hebben van een natte koeltoren” en is het toezicht op natte koeltorens daarmee verscherpt. De gemeenten zijn gestart met de uitvoering.
Belangrijke hulpmiddelen voor het toepassen van deze regelgeving zijn onder meer:
• ISSO-publicatie 55.3 Legionellaveilig beheer van klimaatinstallaties
• en de model-risicoanalyse en beheersplan voor natte koeltorens.

Wanneer
De locaties zijn steeds in het centrum van Nederland. Voorlopig heeft ISSO nog geen extra data ingepland, bij voldoende belangstelling zullen wij deze opnieuw inplannen.

 

In-company Trainingen

ISSO verzorgt In-company Trainingen op het gebied van legionella.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via undefinedinfo(at)isso(dot)nl of telefoon: 010-2065969.

 

Meer informatie

ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector
Tel.:            010-2065969
E-mail:   undefinedinfo(at)isso(dot)nl
Website:  undefinedhttp://www.isso.nl/kennisoverdracht/instructiebijeenkomsten/